Syndrom toxického šoku

Syndrom toxického šoku
Vážná, ale velmi vzácná zdravotní komplikace, skloňovaná zejména v souvislosti s různými menstruačními pomůckami. Jak STŠ rozeznat a jak mu předcházet.
V článku najdeš:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Co je syndrom toxického šoku?

  Syndrom toxického šoku (TSS) je velmi vzácná, ale závažná zdravotní komplikace, postihující nejen menstruující ženy. Týká se všech věkových skupin mužů, žen a dětí.

  Toto ojedinělé onemocnění vzniká v důsledku prudké obranné reakce našeho imunitního systému, který se snaží zastavit infekci. Ta je způsobena toxiny (TSST-1, enterotoxin, pyrogenní exotoxiny), produkovanými přemnoženými bakteriemi.

  Co přesně způsobuje syndrom toxického šoku?

  Nejčastěji se jedná o kmeny bakterií Staphylococcus aureus, vzácněji také Streptococcus pyogenes. V případě jejich přemnožení může dojít k průniku toxinů do krevního oběhu, čímž vzniká nekontrolovatelná imunitní reakce organismu.

  Stafylokoky se běžně vyskytují v lidském těle, nebo na něm – na kůži a sliznicích, aniž by zdravého člověka ohrožovaly.

  Problém může nastat v případě jejich průniku do těla přes porušenou kůži, sliznici, nebo požitím infikovaných potravin, při jejich rychlému přemnožení a produkci toxinů.

  V jaké situaci vzniká riziko vzniku TSS?

  Při poranění

  Rány, oděrky, říznutí, puchýře, popáleniny – možnost pro proniknutí bakterií do těla.

  Při menstruaci

  Historické studie prokázaly výskyt TSS v souvislosti s vysoko-absorpčními modifikovanými syntetickými tampony, případně nedostatečnou hygienou při zavádění tamponu/kalíšku/houby.

  Chirurgické zákroky

  U ran po operacích, nebo porodu může vzniknout infekce jako pooperační komplikace.

  Probíhající bakteriální onemocnění

  Zánět močových cest, kožní infekce apod.

  Mikroporanění sliznice pochvy

  Malé oděrky vznikající při odření v průběhu pohlavním styku nebo zavádění menstruační pomůcky – při nedostatečné hygieně rukou může být infekce zavedena menstruační, nebo sexuální pomůckou do pochvy

  Poranění a oděrky na rukou

  Možný zdroj infekce při zavádění menstruačních pomůcek do pochvy

  Nedostatečně hygienická manipulace s kontaktními čočkami

  Citlivá sliznice očí

  Poznámka: Ne všechny kmeny Staphylococcus aureus nebo Streptococcus pyogenes jsou schopny produkovat nebezpečné toxiny způsobující syndrom toxického šoku.

  Příznaky syndromu toxického šoku

  Typicky je nástup zdravotních obtíží velmi rychlý.

  • Vysoká teplota – nad 38,9 oC
  • Vyrážka, červené flíčky, pupínky na kůži
  • Pokles krevního tlaku
  • Olupování pokožky na dlaních a chodidlech – 1-2 týdny od začátku onemocnění
  • Zvracení, průjem
  • Bolest svalů
  • Závratě, zmatenost
  syndrom toxického šoku

  Jedním z typických příznaků je prudké zvýšení teploty nad 38,9°C

  Léčba

  Jelikož se jedná o život ohrožující onemocnění, je při jakémkoli podezření na TSS vhodné včas vyhledat lékařskou pomoc.

  Co se děje při hospitalizaci:

  • neprodlené podání účinných antibiotik (intravenózně, 10-14 dnů)
  • odstranění zdroje infekce
   • menstruační forma TSS – okamžité vyjmutí tamponu, nebo cizího tělesa z vaginy
   • u nemenstruační formy TSS – identifikace a odstranění ložiska infekce (popáleniny, rány), vyčištění infikovaného místa, revize rány po chirurgickém zákroku

  Jak minimalizovat riziko TSS

  Při poranění - pečlivě ránu desinfikovat a chránit před infekcí
  Mýt si často a důkladně ruce mýdlem
  Dodržovat řádně hygienu při jakékoli manipulaci s menstruačními pomůckami
  Vyhnout se použití vysokoabsorpčních tamponů
  Volit raději tampony s vysokým podílem organické bavlny, než syntetických látek
  Vyměňovat menstruační pomůcku podle pokynů výrobce, alespoň každých 4-8 hodin
  Používat samostatně balené tampony, tampony s aplikátorem
  Volit vhodnou velikost tamponu, houby, kalíšku podle síly menstruace – raději menší a častěji měnit
  Nenechávat zavedenou pomůcku déle, než je doporučeno, bez ohledu na míru nasáknutí – minimalizace rizika množení bakterií v teplém a vlhkém prostředí vaginy
  Opakovaně použitelné pomůcky řádně dezinfikovat dle pokynů výrobce
  Vyhýbat se parfemovaným a chemickými látkami napuštěným menstruačním pomůckám
  Při použití intravaginálních menstruačních pomůcek přes noc – zavést pomůcku těsně před spaním a vyjmout ihned po probuzení

  Jak častý je výskyt STŠ?

  Nejčastěji je TSS spojován s menstruujícími mladšími ženami do 30 let. Ve vyšším věku je lidský organismus vůči onemocnění imunnější díky většímu množství protilátek.

  Existuje procento lidí, které je náchylnější k syndromu toxického šoku z důvodu určitého druhu imunitní nedostatečnosti vůči bakteriím, způsobujícím TSS.

  V České republice bylo od roku 1983 do 2011 diagnostikováno 159 případů syndromu toxického šoku. Z toho 47 zjištěných případů bylo menstruační formy.

  STŠ a menstruační pomůcky

  V historii bylo provedeno po celém světě několik vědeckých studií, zkoumajících souvislost vzniku toxického šoku s různými menstruačními pomůckami. Výsledky výzkumů jsou však nejednoznačné. Ukazují, že při používání všech menstruačních pomůcek, zejména těch intravaginálních, je nutné pečlivě dbát na správnou hygienu při manipulaci s pomůckami, důkladně pomůcky dezinfikovat a pravidelně je měnit podle pokynů výrobce.

  Tampony

  Výzkumy prokázaly, že používáním tamponů se zvyšuje riziko TSS oproti jiným menstruačním pomůckám, zejména menstruačním vložkám a kalhotkám.

  Většina případů TSS spojených s tampony byla zaznamenána v 80. a 90. letech 20. století. V té době byly tampony vyrobeny z vysoce absorpčních syntetických materiálů, které byly modifikované k větší absorpci. Tak mohly zůstat v těle delší čas a umožňovaly bakteriím se snadno množit.

  Při laboratorních pokusech byla zkoumána produkce toxinu (TSST-1) způsobujícího syndrom toxického šoku. U tamponů značky o.b. byla zjištěna hodnota 9,3 μg/ml. Tampony Tampax vykazovaly hodnotu 4,0 μg/ml (Tierno & Hanna, 1994).

  Dnešní moderní tampony jsou navrženy s ohledem na snížení rizika TSS a jsou považovány za bezpečnější než tampony používané dříve. Menší riziko představují tampony z organické bavlny, nebo alespoň jejím vysokým podílem ve složení. Značný vliv na možný vznik TSS má frekvence výměny tamponu a řádné mytí rukou před a po výměně tamponu.

  Tampony a menstruační houby - toxický šok

  Menstruační mořské houby a tampony – způsobují syndrom toxického šoku?

  Mořské houby

  Existující výzkumy týkající se rizika TSS a jiných onemocnění v souvislosti s používáním menstruační houby jsou zastaralé, nekompletní a protiřečí si.

  Studie z roku 1982 (Smith a kol.) zjistila, že na mořských houbách dochází k většímu růstu S. aureus ve srovnání s tampony, čímž jsou rizikovější pro vznik TSS.

  Novější výzkum (Borowski 2011) uvádí, že u mořských hub nehrozí riziko TSS.

  V mnoha zahraničních článcích je zmínka o studii z roku 1980, kdy bylo v laboratoři Iowské univerzity zkoumáno dvanáct menstruačních houbiček. Výsledkem bylo zjištění, že obsahují písek, bakterie a různé další materiály.

  Laboratorní pokusy (Tierno and Hanna 1994) zjistily produkci TSST-1 u mořské houby (Sea Pearls) 3,0 μg/ml. Méně než polovinu oproti hodnotám tamponů o.b.

  Dohledatelný prokázaný případ TSS spojený s použitím mořské houby byl zaznamenán Střediskem pro kontrolu nemocí v Atlantě ve státě Georgia.

  U menstruačních hub také nejsou v odborné literatuře dohledatelné některé další faktory ovlivňující zdraví v souvislosti s menstruací. Nikdy nebyly zkoumány souvislosti používání houby se změnou pH ve vagině nebo změnami na poševní sliznici. Rovněž neexistuje výzkum prokazující souvislost onemocnění infekcemi, mykózami a záněty v důsledku používání mořské menstruační houby.

  menstruační kalíšky

  Menstruační kalíšky a riziko vzniku syndromu toxického šoku při jejich používání

  Kalíšky

  Studie, zabývající se rizikem TSS v souvislosti s menstruačními kalíšky ukázaly, že pravděpodobnost infekce je velmi nízká, avšak ne nulová.

  První potvrzený případ vyvolání TSS menstruačním kalíškem byl zveřejněn v roce 2015. Kavkazská, 37-letá žena se dostavila na pohotovost s horečkami a dalšími zdravotními komplikacemi. Stalo se tak 10 dnů od prvního použití kalíšku. Uvedla, že s pomůckou správně hygienicky zacházela při výměně a manipulaci, ale při jednom z prvních zavedení si způsobila malou oděrku. Stav pacientky se rychle zhoršoval. Lékařské vyšetření neprokázalo žádné jiné ložisko infekce, než pochvu. Antibiotická léčba trvala 8 dní.   

  U jedné z amerických studií byla u kalíšků pozorována dokonce větší úroveň růstu S. aureus a produkce toxinů než u tamponu. Patrně se tak děje vlivem vzduchu, který je kalíškem do vaginy zaveden, a tím tvoří vhodné prostředí k množení bakterií. Studie tedy nepotvrzuje obecné mínění, že kalíšek je bezpečnější než tampony.

  Z jiné americké studie (2018) naopak vyplývá, že je používání kalíšku spojeno s menším rizikem vzniku TSS než u tamponů.

  Skutečná praxe a další výzkumy ukazují, že výskyt TSS při používání kalíšku je velmi vzácný a při a jeho správném používání a čištění je tato menstruační pomůcka bezpečná.

  Shrnutí

  Je na zvážení, do jaké míry budeme tyto historické výzkumy považovat za směrodatné.

  • s tehdejším technickým vybavením
  • neznalostí okolností
  • když nevíme, jaká byla skutečná hygienické péče o zkoumané menstruační pomůcky
  • s nulovou informací, po jakou dobu byly pomůcky zavedeny v pochvě
  • bez znalosti anamnézy zkoumaných osob
  • s neurčitými informacemi ohledně průběhu výzkumů
  • …..

  Chybí komplexní rozsáhlá studie, zkoumající a porovnávající míru množení bakterie S. aureus a produkce toxinu TSST-1 při použití každé z těchto menstruačních pomůcek za stejných vstupních podmínek. Výzkum, který by probíhal se stejným technickým vybavením laboratoří a postupem zkoumání. Na statisticky dostatečně velkém vzorku žen podobného původu, hygienických návyků, nebo s jasně daným systémem frekvence a postupu výměny menstruační pomůcky.

  Co ale ze studií i praxe vyplývá je, že intravaginální menstruační pomůcky s sebou zkrátka nesou jisté (i když velmi malé) riziko vzniku syndromu toxického šoku. Toto onemocnění je sice život ohrožující, ale naštěstí je velice ojedinělé.   

  Klíčové pro minimalizaci rizika TSS je dodržování hygienických pravidel, používání menstruačních produktů správně a v souladu s pokyny výrobců a pravidelná péče o své zdraví.

  Každý organismus je jedinečný a může reagovat jinak na různé produkty. Pokud máš obavy nebo jsi už dříve měla problémy se syndromem toxického šoku, měla bys pro Tebe vhodnou menstruační pomůcku konzultovat se svým lékařem nebo gynekologem. Možná pro Tebe budou vhodnou volbou vložky (třeba pratelné látkovky) nebo menstruační kalhotky.

  Pokud se u Tebe objeví příznaky TSS (horečka, vyrážky, závratě, zvracení, atd.), okamžitě vyhledej lékařskou pomoc.

  autorka článku:

  Ing. Katka Mudrová

  Zakladatelka značky KALU

  Houbičky používám už 6 let a od začátku jsem z nich tak nadšená, že jsem se rozhodla založit firmu, abych je mohla nabídnout i dalším ženám.

  Kačka Mudrová

  https://szu.cz/Zdroje: SZÚ.cz, anamneza.cz, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, euro.cz, solen.cz, Kristina Malíková Bakalářská práce 2022, In The Red: A private economic cost and qualitative analysis of environmental and health implications for five menstrual products (duben,2015), https://metro.co.uk/2016/05/20/why-you-shouldnt-use-sea-sponges-as-a-natural-alternative-to-tampons-5894193/

  Chceš také patřit mezi spokojené majitelky 11 000 houbiček a...

  Jdu do toho a chci si objednat startovací sadu!

  Startovací sada mořské menstruační houby KALU
  Zajímají Tě další témata? Mrkni na články z ostatních kategorií na Blogu.

  Nebo se podívej na jiné články z kategorie Zdraví:

  Přejít nahoru